Tehtäväksi anto:

Tee tavallisia työpöydän asetuksia puppet moduleiksi. Laita ne versionhallintaan. Konfiguroi tyhjä kone, vaikkapa juuri bootattu live-USB, lataamalla puppet-asetukset versionhallinnasta.

Teen tehtävän kotiläppärillä USB Live Xubuntu 16.04 LTS (64-bit)

Aloitan Firefox asetuksista. Firefox joutuu käynnistämään ja sulkemaan, niin päätin kirjoittaa kommentit tänne Chrome:n kautta. Asennan Google Chrome.

Lataan 64-bit Chrome
$wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
Asennan ladatun paketin pakottamalla asentamaan riippuvuudet.
$sudo dpkg -i --force-depends google-chrome-stable_current_amd64.deb

Tuli virheilmoitus:

dpkg: google-chrome-stable: dependency problems, but configuring anyway as you requested:
google-chrome-stable depends on libappindicator1; however:
Package libappindicator1 is not installed.

Pakotan silti asentamaan:

$sudo apt-get install -f

Asennus valmis.

Muokan Firefox konfiguraatiota:

$sudoedit /etc/firefox/syspref.js

Lisän sinne rivi:

lockPref(‘browser.startup.homepage’, “http://gomummi.com”);

Kun käynnistän Firefox se aukea just täällä sivulla.

Sitten siirryn varsinaiseen tehtävän

Minun puppet module:

user@hp:~$ cd /etc/puppet/modules

user@hp:/etc/puppet/modules$ ls

user@hp:/etc/puppet/modules$ sudo mkdir firefox

user@hp:/etc/puppet/modules$ cd firefox

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ sudo mkdir manifests

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ cd manifests/

user:/etc/puppet/modules/firefox/manifests$ sudoedit init.pp

 

 

 

Teen kopion Firefox:in konfiguration tiedostoa moduliin ja muokkan sen:

$ sudo cp -f /etc/firefox/syspref.js /etc/puppet/modules/firefox/syspref.js

$ sudoedit /etc/puppet/modules/firefox/syspref.js

 

 

 

 

 

$ sudo puppet apply -e ‘class{firefox:}’

Error: Could not find template ‘firefox/syspref.js’ at /etc/puppet/modules/firefox/manifests/init.pp:3 on node hp.home

Error: Could not find template ‘firefox/syspref.js’ at /etc/puppet/modules/firefox/manifests/init.pp:3 on node hp.home

Verheilmoituksesta sain seville että puppet ei löydä template:ia. Luon oma templates kansio ja vien sinne syspref.js tiedoston.

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ ls

manifests syspref.js

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ sudo mkdir templates

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ sudo cp -f syspref.js templates/syspref.js

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox/templates$ sudo puppet apply -e ‘class{firefox:}’

Notice: Compiled catalog for hp.home in environment production in 0.26 seconds

Notice: /Stage[main]/Firefox/File[/etc/firefox/syspref.js]/content: content changed ‘{md5}94904e3bebbde58b343fddb4d9be6acc’ to ‘{md5}ae7b6316698c28c8df62997e9824b98b’

Notice: Finished catalog run in 0.09 seconds

Nyt voin poistaa vanhan syspref.js tiedoston väärästä paikasta:

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox/templates$ cd ..

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ ls

manifests syspref.js templates

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ sudo rm -rf syspref.js

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ ls

manifests templates

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ sudo puppet apply -e ‘class{firefox:}’

Notice: Compiled catalog for hp.home in environment production in 0.24 seconds

Notice: Finished catalog run in 0.04 seconds

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$

Module toimii moitettomasti.

Asennan Git ja laitan sinne käyttäjän tiedot ja aika viive 1 tunti:

$ git config –global user.email “xelsinki@hotmail.com”

$ git config –global user.name “Aleksandr Pantsesnyi”

$ git config –global credential.helper “cache –timeout=3600”

Menin GitHub.com:iin, kirjauduin omaan tiliin ja loin uuden repositorin firefox. Painamalla Clone Repository sain URL:iin. https://github.com/xelsinki/firefox.git . Luon kotihakemistoon kansion git ja kloonan sinne repository GitHub.com:ista

user@hp:/etc/puppet/modules/firefox$ cd ~

user@hp:~$ mkdir git

user@hp:~$ cd git

user@hp:~/git$ git clone https://github.com/xelsinki/firefox.git

Cloning into ‘firefox’…

remote: Counting objects: 3, done.

remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.

remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

Unpacking objects: 100% (3/3), done.

Checking connectivity… done.

Kopioin modulini git repositoriin:

user@hp:~/git/firefox$ cp -r /etc/puppet/modules/firefox .

Huomasin että kopioin koko kansion. File Managerissa copy/paste:malla laitoin manifests ja templates kansiot oikean paikaan ja poistin tyhjän kansion. Nyt se näyttää tällaiselta.

user@hp:~/git$ tree

.

└── firefox

├── LICENSE

├── manifests

│   └── init.pp

└── templates

└── syspref.js

3 directories, 3 files

Kansiosta firefox lisään muutoksia repositoriin ja kirjoitan kommentin:

user@hp:~/git/firefox$ git add .

user@hp:~/git/firefox$ git commit

[master 07e5dd5] This is firefox puppet module for configurating a start page in firefox browser

2 files changed, 12 insertions(+)

create mode 100644 manifests/init.pp

create mode 100644 templates/syspref.js

user@hp:~/git/firefox$

Tarkistan git:

user@hp:~/git/firefox$ git log

teh-3

Lähteet:

Opettajamme ohjeet: http://terokarvinen.com/2016/publish-your-project-with-github

Git – the simple guide: http://rogerdudler.github.io/git-guide/

Markdown basic syntax: https://guides.github.com/features/mastering-markdown/#syntax

 

 

 

Tehtäväksi anto:

Säädä orjia verkon yli puppetmasterin avulla (master-slave pull arkkitehtuuri. Jos et pääse käyttämään kahta konetta, voit asentaa herran ja orjan samalle koneelle)

Vapaaehtoinen bonus: tee moduuli, jossa käytät muuttujia muotissa (facter variables, template).

Vapaaehtoinen kilpailu: kuka ohjaa suurinta määrää orjia puppetilla?

Olen päättynyt tehdä tämän tehtävän VitualBox VM:llä. Viime tunnilla opettajamme suositteli käyttämään Xubuntu 16.04 (Xenial) distroa. Latasin sen .ISO:na ja asensin VirtualBox koneseen.

VirtualBox:illa oli pieni ongelma. Se ei antanut asentaa muuta, kun 32-bittisia systeemiä. Piti mennä BIOS:seen ja ottaa käyttöön ”Virtualsization Support”. Sen jälkeen VirtualBox antoi asentaa 64-bit Xubuntu 16.04.1 LTS. Asennettua otin Snapshot puhtaalta koneelta, niin seuraavan tehtävän voi tehdä asentamatta koko järjestelmää uudestaan.

Päivitin paketteja:

$sudo apt-get update

$sudo apt-get install puppet -y

Tuli virheilmoitus. Suosituksessa oli taas päivittää paketteja.

$sudo apt-get update

Nyt ei tullut mitään virhettä, niin käynnistin Puppet asennuksen komennolla:

$sudo apt-get install puppet -y

Puppet vaatii kaikkien juurikansioiden käyttöoikeuksia ja auki olevaa porttia 8140. Pitää muuttaa DNS asetukset tai voi muokata /etc/hosts tiedoston sisältöä.

Käytin opettajamme ohjeita koneen nimen vaihtoon Ubuntu 16.04 LTS:

http://terokarvinen.com/2016/aikataulu-linuxin-keskitetty-hallinta-ict4tn011-10-loppusyksy-2016#comment-21952

$ sudo hostnamectl set-hostname master
$ sudoedit /etc/hosts
$ sudo service avahi-daemon restart

/etc/hosts tiedostossa korjasin nimet toisella rivillä

hosts

Kokeilin ottaa yhteyttä pingillä:

$ping master.local

Ping toimii. Käyn katsomassa nykyiset sertifikaatit

$cd /var/lib/puppet/ssl/  && ls

Permission denied. Otan sudo käyttäjäoikeudet että ei tarvitse joka kerta kirjoittaa sudo ennen komentoa.

$sudo -s

Siitä edellinen komento näyttää puppetin ssl tietoja. Löysin public_keys kansiossa xubuntu.hom.pem nimistä avainta. Ilmeisesti tiedosto oli generoitu puppetin asennusvaiheessa, kun siinä on koneen vanha nimi xubuntu. Avaimia pitää generoida uudestaan.

$service puppetmaster stop

$rm -r /var/lib/puppet/ssl

$sudoedit /etc/puppet/puppet.conf

Muokkasin sen tämän näköiseksi. Koska käytän samaa konetta sekä masterina että slave:ina lisään vielä [agent] kenttän

puppet-conf

Lisäksi slave koneeseen olisi tarkoitus, mutta minä luon tiedoston tähän:

$sudoedit /etc/default/puppet

START=yes

$service puppet restart

Kirjoitan manifest ja module ensin.

$cd /etc/puppet

$mkdir  -p /manifests  modules/aleksandrit/manifests/

$sudoedit manifests/site.pp

include aleksandrit

$sudoedit /etc/puppet/modules/aleksandrit/manifests/init.pp

init.pp.PNG

komennolla tree pääsen katsomaan tuloksen.

tree.PNG

Seuraavaksi pitää hoittaa sertifikaatin ja tässä tuli ylitsepääsemätön tila.

$puppet cert list -all

cert

Yritin allekirjoittaa sertifikaatin monella eri tavalla.

$ puppet cert –sign master.local

ja jopa näin:

$ puppet cert –sign -all

cert-all

Sitten kävin katsomassa lokeja.

$cat /var/log/puppet/masterhttp.log

Kun käynistän manifestin näin:

$puppet apply -e ‘class {“aleksandrit”:}’

niin se suorittaa sen, eli virhe ei ole tässä. (poistin tiedoston /tmp/Mastertest)

master.home onnistuin hyväksymään, mutta se ei auta kunn asetuksissa on master.local, sitten vielä master.home ei näy jopa pingillä niin siitä ei ole apua.

korjaus.PNG

Kokeilin taas poista koko /var/lib/puppet/ssl ja hakea sertifikaatia master.local…. Ei auta. 🙁

Kokeilen tulla huomenna kouluun aikaisin aamulla ja tehdä kahdella koneella.  Oppitunnilla meillä oli ongelmia just tässä kohdassa, siellä allekirjoitimme sertifikaatin käyttämällä eri FQDN:ää kun master.local. Kotikoneella en saa tehtyä näin.

Heräsin aamulla klo 5.30 täynnä toivoa että saan sen tehtävän valmiksi ennen tunnin alkua klo 8.15

Käynistin kaksi läppäriä tikuilta Xubuntu 16.04.01 LTS. Laitoin molemmat samaan WiFi verkkoon. Tein samat asennukset kun ylhällä mainitsin, paitsi se mitä oli slave koneeseen asennettava asensin slave:ille, mitä master tuli master:ille.

Edistyin yksi vaihe lisä mutta ei kuitenkaan loppuun asti. Sian sertifikaatin allekirjoitettua hyväksymällä sen:

$sudo puppet cert –sign slave.pp.htv.fi

cert2

screenshot_2016-11-09_05-09-20

Tunnilla sain selville missä oli virhe. Seuraavana päivänä käynnistin h5005 Labran vierekkäiset tietokoneet USB-Live Xubuntu 16.04 LTS:llä ja aloitin alusta asti uudestaan. Jossan sertifikaatin hyväksyntä vaiheessa taas jäin jumiin.

Puppetmaster tehtävän manifesti:

master$sudoedit /etc/puppet/modules/aleksandrit/manifests/init.pp

class aleksandrit {
file {‘/tmp/mastertest’:
content => “PLEASE VISIT: http://gomummi.com \n”
}
}

Päätin käyttää tree daemonia selvitäkseen mitä on /var/lib/puppet/ssl kansiossa:ssa

tree

Unohdin käynnistää puppetmaster master koneella, siinä oli se virhe…

Käynistin slave koneella puppet agent ja sertifikaatin pyyntö saapunut masterille

slave$sudo puppet agent –enable

tree2

käynistin uudelleen puppet slave koneella ennen sertifikaatin hyväksymistä ja sen jälkeen.

result-new.png

Kansioon /tmp ilmestyi mastertest tiedosto.

MISSION SUCCESSFULLY COMPLETED!!!

Tehtäväksi anto: Tee moduuli, joka käyttää vähintään kahta erityyppistä resurssia (esim package ja file).

Bonus: tee moduuli jollekin käyttämällesi ohjelmalle.

Linkki palautetaan Moodleen, lisäksi kannattaa laittaa linkki kommentiksi tälle sivulle.

Aloitan tekemään tehtävää luomalla Digital Ocean Dropletin Ubuntu 14.04.5  millä tulen tarkistamaan Puppet moduuleita. Oikean syntaksin tiedostoja löytyy kuitenkin tästä:  https://github.com/xelsinki/puppet Otan yhteyttä koneeseen Putty:lla.

Kirjauduin koneeseen. Jatkan vielä root tunnuksilla asennukset ja Puppet moduuleiden tarkistuksen. (Jos käyttää muu, kun root tunnuksen jotkut komennot pitää aloittaa sudo:lla) Alkuun päivitän paketteja komennolla:

apt-get update

Asennan puppet komennolla:

apt-get install puppet

Asennuksen lopussa tuli ilmoitus:

* Starting puppet agent [ OK ]

Asennus on valmis, puppet on käynnistetty. Teen tiedoston tekstillä Hello Tero! komennolla:

puppet apply -e ‘file { “/tmp/helloPuppet”: content => “Hello Tero!\n” }’

Tuli virheilmoitus joka koskee FQDN ja ilmoitus että tiedosto on luotu.

 

wirhe

Googlamalla sain selville, että puppet vaati kokonaista domain nimeä. Tämä ei mitenkään vaikuta tehtävän etenemiseen, niin päätin jatkaa. Tarkistan kuitenkin samaa VirtualBox VM:llä.

Toisella koneella se toimii. Sama komento VirtualBox:iin asennetulla Xubuntulla antaa seuraavan vastauksen:

FQDN.PNG

Kävin tarkistamassa sitä komennolla:

cat /tmp/helloPuppet

Ruudulle ilmestyi teksti Hello Tero! ja rivi vaihtunut uuteen.

Muokataan vähän. Poistan /n rivinvaihto:

puppet apply -e ‘file { “/tmp/helloPuppet”: content => “Hello Tero!” }’

Muokkaus.PNG

Content changed. Ja uusi tarkistussumma. Rivi ei ole vaihdettu.

Siirrytään moduuleihin. Luon kansioon /etc/puppet/modules/ uusi kansio ja tiedosto init.pp

mkdir /etc/puppet/modules/puppetka/manifests/

cd /etc/puppet/modules/puppetka/manifests/

nano init.pp

Ja kirjoitan tiedostoon:

class puppetka {
        file { ‘/tmp/helloModule’:
            content => “This is a PUPPET!!!\n”
        }
}

Tallensin tiedoston ja käynnistän sen komennolla:

puppet apply  -e ‘class {“puppetka”:}’

Tuli ilmoitus, että tiedosto on luotu. Tarkistin sen cat:illä

valmis-1

Manifestit luodaan tiettyyn kansioon /etc/puppet/modules/class/manifests/init.pp , jossa class on manifestin nimi.

Luettua yhtä venäjänkielistä sivua sain selville, että pystyy vielä tekemään näin. Luomaan manifest suoraan tiedostoon.

nano /tmp/helloworld.pp

file { '/tmp/helloworld':
  ensure => present,
  content => 'Hello, world!',
  mode => 0644,
  owner => 'alex',
  }

Ja käynnistää sen komennolla:

puppet apply helloworld.pp

rus

Tämä oli taas tehty Virtual Box VM:llä. Ei tule ilmoitusta FQDN:stä vaan näyttää ubuntu.pp.htv.fi eli näyttää koko domainnimen: ubuntu.{minun kotiNetti – kaapeli DNA} Eli tuo virheilmoitus FQDN:stä koskee DigitalOcean VPS:än nimipalvelua.

Jatkan Digital Ocean VPS:llä.. Teen apache2 asennus-manifestin.

manifest/apache.pp sisältää: