This website for my publications and posts. I’m not trying to sell anything to anyone. I’m not saying that I’m always right, and I do not promise forever keep and not to change my publications. So enjoy reading. And I’ll be glad if someone will like it.

You can copy and quote freely and better if often. Copyleft @ GoMummi.Com

Linux palvelimena

Tehtävä 7 – WordPress – asennus VPS:lle

Jatkan tehtävässä 6 asennetulle VPS:lle

Kokeilin asentaa WordPress oppitunnilla. Sain sen toimimaan, mutta luokassa asensin sen Labra-koneelle enkä ehtinyt ottaa kaikkea talteen. Nyt asennan sen VPS:lle mikä asensin edellisessä tehtävässä. Tämän jälkeen minulla on toimiva WordPress omalla VPS:lla ja mitä on arvokkampi kokemus sen asentamisesta.

Mitä on tehty edellisessa tehtävässä:

  • Asensin Digital Ocean VPS
  • Asensin sinne LAMP
  • Liitin sinne domain nimen

Jatkan MYSQL-osiosta:

Luodaan taulu, luodan käyttäjä, annetaan käyttäjälle oikeus käyttämään taulua:

(suosittelen käyttämään eri nimet ja salasana kun tässä. ainakin cheap nfl jerseys minä itse tein niin)

mysql -u root -p
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

cd ~

Ladataan wordpressin sivulta viimeinen tar ball:
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Puretaan se ja kopioidan konfiguration tiedosto ja avatan se nano:lla
tar xzvf latest.tar.gz
sudo apt-get install php-gd
#sudo apt-get install libssh2-php - minulla eriniminen daemon
cd ~/wordpress
cp wp-config-sample.php wp-config.php nano wp-config.php

Kirjoitin näihin kentiin se mitä kirjoitetiin luomani tietokantaan:

(muista laita valitsemasi nimet ja salasana)

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/

cd /var/www/html/

(user on sinun oma käyttäjän nimi)

sudo chown -R user:www-data *

vaihtoehtoinen tapa:
mkdir /var/www/html/wp-content/uploads sudo chown -R :www-data /var/www/html/wp-content/uploads