Linux palvelimena – Tehtävä 2

Kuormitus ja lokit

Kerää kuormitustietoja munin -ohjelmalla
– Kuormita konetta stress:llä
– Käytä tunnilla käytyjä työkaluja arvioidaksesi kuormitusta: cpu, mem, io…
– Lopuksi analysoi munin keräämiä käyriä
– Aiheuta valitsemaasi lokiin muutamia rivejä ja analysoi niistä 2-3 riviä perusteellisest

 

Työskentelyympäristön vaihto – Linux virtuaalikone MS Azure Iaas pilvissä:

Kesällä suoritin Cloud Services kurssia jossa olen tutustunut Microsoft Azuren IaaS ratkaisuihin. Käytin Windos Server 2012 virtuaalikonetta projektin suorittamiseen. Nyt on hyvää tilaisuus tutustua Linux palvelimiin SSH etähallinalla koska ymmärsin että käytämme töyskentelyyn komentokehotetta.

Olen luonnut Microsoft Azuren virtuaalikoneseen asennettua Ubuntu 16.04 LTS johon saa kätevästi yhteyttä SSH:lla. Virtuaalikonen koko on A1 Standard (1 core, 1,75GB RAM, 40GB HDD). Järjestelmä on luonut virtuaaliverkon, antanut konelle public IP osoite ja avannut Endpoint (portti) 22 SSH yhteyttä varten. Samalla on perustettu “Network Security Group” jossa määritellään virtuaaliverkon parametrit. Data Center valintani on “West Europe” (Alankomaat) koska niin voidaan tarvittaessa käsitellä ja säilyttää EU:n kansallaisten henkilötietoja lainsäädäntön vaatimalla tavalla.

sudo apt-get update – päivitin Ubuntun

sudo apt-get-install munin – käynisti munin asennuksen, valmis

sudo apt-get-install stress – käynisti stressin asennuksen, valmis

 

Kokeilen ensin netstatin käyttöä.

netstat -? tai -help antoi

netstat -pea  -inet (ei näy kaikki tietoja ilman root oikeuksia)

 

netstat -inet    näytti “Kernel Interface table”asetukset korteille: eth0 & lo(loopback)

sudo netstat -pea  (yhdistelmä)

  • -p, –programs           display PID/Program name for sockets
  • -e, –extend             display other/more information
  • -a, –all, –listening   display all sockets (default: connected)

 

-a  eli all näyttää”Active Connections” luettelon yhteyksistä, joista näytti:

  • käyttävän protokollan  – käytetyt osoiteet  (lähtöosoite:porti & kohdeosoite:portti)
  • yhteyden nykytilan (Listen/Time_WAIT/Established)
  • yhteyden omistajan (root/syslog).
MUNIN:
NAME
       munin - Munin manpage hub

DESCRIPTION
       Munin is a group of programs to gather data from hosts, graph them,
       create html-pages, and optionally warn contacts about any off-limit
       values.

       The Munin master contains the following programs:
        munin-update - to gather data from machines running munin-node.
        munin-graph  - to create graphs from data contained in rrd-files.
        munin-limits - to check for any off-limit values.
        munin-html   - to draw html-pages on an Munin installation
        munin-cron   - to batch other munin programs

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *