Linux palvelimena – Tehtävä 4

Metapaketti

Tehtäväksianto:

– Tee metapaketti, joka asentaa suosikkiohjelmasi. Katso, että se menee läpi lintianista.
– Tee pakettivarasto repreprolla

Käytän tehtävässä aiemmin luotu MS-Azure virtuaali Ubuntu 16.04 LTS. Otin yhteyttä koneseen putty:lla.

Alussa päivitin paketteja komennolla:

sudo apt-get update

Käytän paketin valmistamiseen equivs ohjelman. Asensin sen komennolla:

sudo apt-get install equivs

Asennus onnistui.

Seuraavaksi loin uuden kansion metapaketti ja siirryin sinne.

mkdir metapaketti

cd metapaketti

Seuraavaksi loin asennustiedoston equivs:llä

Kansioon syntyi tiedosto metapaketti.cfg avasin sen nano:lla

nano metapaketti.cfg

Ilmestyi tyhjä sivu nanolla.????

Tutkittuani huomasin kirjoitusvirhen metapeketti.cfg

Oikea komento avasi metapaketti.cfg nano:lla.

Tiedostossa muokkasin seuraavat kohdat: Package, Version, Maintainer, Depends ja Description. Depends-kohtaan määrittelin mitkä ohjelmat pakettiin halutaan. wireshark, munin, lintian

package

Ajetaan equivs-build:lla  muokattu metapaketti.cfg komennolla

equivs-build metapaketti.cfg

build

paketin luonti onnistunut:

Seuraavaksi tarkistetaan paketin alex-pac_1.0_all.deb. Asensin lintian komennolla

sudo apt-get install lintian

Asennus on valmis. Tarkistin paketin komennolla

lintian alex-pac_1.0_all.deb

notexist

Tuli ilmoitus että tiedostoa ei löytynyt. Tarkistin mitä kansiossa on.

ls

cd metapaketti

lintian alex-pac_1.0_all.deb

Virheilmoitusta ei näkynyt. Paketti on valmis.

Asiensin gdebi komennolla

sudo apt-get install gdebi -y

gdebi

sudo gdebi -n alex-pac_1.0_all.deb

ohjelmat asensivat oikein.

REPREPRO

Asensin reprepro komennolla

sudo apt-get install reprepro

komennolla: lsb_release -a 

selvisin että käytössäni on  xenial 

Loin kansion ja nanolla tiedoston

mkdir -p repository/conf

nano repository/conf/distributions

rep

kun oli aikaa käynistää tein montaa kertaa saman virhen. Kirjoitin paketin sijainnin väärin  ( home/alex/metapaketti…….) sitten korjasin seuraavasti:

reprepro -VVVV -b repository/ includedeb xenial /home/alex/metapaketti/alex-pac_1.0_all.deb

reprepro

repository on luotu. Asensin komennolla

sudo apt-get install alex-pac

loppu

Nyt ei kuitenkin asennettu mitään koska ohjelmat oli asennettu aikaisemmin.

Lähteet:

http://terokarvinen.com/2011/create-deb-metapackage-in-5-minutes

http://terokarvinen.com/2011/update-all-your-computers-with-a-deb-repository

https://kimstenberg.wordpress.com/

http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=279895.0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *