Linux palvelimena – Tehtävä 7

Jatkan tehtävässä 6 asennetulle VPS:lle

Kokeilin asentaa WordPress oppitunnilla. Sain sen toimimaan, mutta luokassa asensin sen Labra-koneelle enkä ehtinyt ottaa kaikkea talteen. Nyt asennan sen VPS:lle mikä asensin edellisessä tehtävässä. Tämän jälkeen minulla on toimiva WordPress omalla VPS:lla ja mitä on arvokkampi kokemus sen asentamisesta.

Mitä on tehty edellisessa tehtävässä:

  • Asensin Digital Ocean VPS
  • Asensin sinne LAMP
  • Liitin sinne domain nimen:

Jatkan MYSQL-osiosta:

Luodaan taulu, luodan käyttäjä, annetaan käyttäjälle oikeus käyttämään taulua:(suosittelen käyttämään eri nimet ja salasana kun tässä. ainakin minä itse tein niin)

mysql -u root -p
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Käyttäjän home-kansioon ladataan wordpress.org sivustolta viimeisen version  tar-tiedosto

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Puretaan se ja kopioidan konfiguration tiedosto ja avatan se nano:lla

tar xzvf latest.tar.gz

 

Puretussa tiedostossa oli wordpress niminen kansio. Ladataan vielä plugin

sudo apt-get install php5-gd

 sudo apt-get install libssh2-php

(TÄRKEÄ: Tämä toimii Ubuntu 14.04:ssa muissa paketeissa plugin voi olla eriniminen.)

Siirrytään kansioon joka oli purettu latamasta tiedostosta

cd wordpress

Kopioidaan konfiguraatiot samplesta varsinaiseen konfiguraatio-tiedostoon ja muokataan ne nanolla

cp wp-config-sample.php wp-config.php 
nano wp-config.php

Kirjoitin näihin kentiin samat tiedot mitä laitoin luomani MySQL-tietokantaan:

(muista laita valitsemasi nimet ja salasana)

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

kopioidaan wordpress tiedostot web-palvelimen kansion /var/www/html/

sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/

cd /var/www/html/

Nyt pitää vielä antaa oikeuksia muokkamiseen

sudo chown -R user:www-data *

(user on sinun oma käyttäjän nimi mille oikeudet annetaan)

Luodaan kansio laadattaville materiaalille mitä halutaan julkaistaa sivuilla esim. kuvat, videot ym. ja muokkataan sen oikeudet.

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads

sudo chown -R :www-data /var/www/html/wp-content/uploads

Nyt kun kokeilee korjoittaa selaimessa  koneen IP mille asennuksen tehdään tulee WordPress:in web-käyttöliittymä. Pitää vain kirjoittaa sivuston nimen, käyttäjänimen salasanan ja Asennus on valmis.

Minun oma asennus on  nähtävissä gomummi.com

wordpress-web-configuration

successful

Lähteet:

matto.guru

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-wordpress-on-ubuntu-14-04

http://terokarvinen.com/2016/aikataulu-linux-palvelimena-ict4tn003-22-ja-23-alkusyksy-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *