Linux palvelimena

Linux palvelimena

Tehtävä 7 – WordPress – asennus VPS:lle

Jatkan tehtävässä 6 asennetulle VPS:lle

Kokeilin asentaa WordPress oppitunnilla. Sain sen toimimaan, mutta luokassa asensin sen Labra-koneelle enkä ehtinyt ottaa kaikkea talteen. Nyt asennan sen VPS:lle mikä asensin edellisessä tehtävässä. Tämän jälkeen minulla on toimiva WordPress omalla VPS:lla ja mitä on arvokkampi kokemus sen asentamisesta.

Mitä on tehty edellisessa tehtävässä:

  • Asensin Digital Ocean VPS
  • Asensin sinne LAMP
  • Liitin sinne domain nimen

Jatkan MYSQL-osiosta:

Luodaan taulu, luodan käyttäjä, annetaan käyttäjälle oikeus käyttämään taulua:

(suosittelen käyttämään eri nimet ja salasana kun tässä. ainakin cheap nfl jerseys minä itse tein niin)

mysql -u root -p
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

cd ~

Ladataan wordpressin sivulta viimeinen tar ball:
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Puretaan se ja kopioidan konfiguration tiedosto ja avatan se nano:lla
tar xzvf latest.tar.gz
sudo apt-get install php-gd
#sudo apt-get install libssh2-php - minulla eriniminen daemon
cd ~/wordpress
cp wp-config-sample.php wp-config.php nano wp-config.php

Kirjoitin näihin kentiin se mitä kirjoitetiin luomani tietokantaan:

(muista laita valitsemasi nimet ja salasana)

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/

cd /var/www/html/

(user on sinun oma käyttäjän nimi)

sudo chown -R user:www-data *

vaihtoehtoinen tapa:
mkdir /var/www/html/wp-content/uploads sudo chown -R :www-data /var/www/html/wp-content/uploads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *